A. Ferensas - Statūs Afganistano revoliucijos laiptai

Autorius, tarnybinės komandiruotės metu gyvenęs ir dirbęs Afganistane, pasakoja apie liaudies kovą prieš feodalizmą ir imperializmą, apie naujo gyvenimo kūrimą po 1978m. balandžio revoliucijos, apie Tarybų Sąjungos draugišką pagalbą Afganistano liaudžiai.

Leidimo metai: 1985
Leidėjas: Mintis

1.10€
Būklė: