Julius Būtėnas - Vincas Kudirka

Ši populiariai parašyta biografinė apybraiža – J. Būtėno knygos „Vincas Kudirka“ (1937) papildytas ir pataisytas variantas.

Autorius, remdamasis archyvine ir memuarine medžiaga, plačiai nušviečia V. Kudirkos, žinomo XIX a pabaigos rašytojo, nacionalinio išsivadavimo judėjimo ideologo, gyvenimą ir visuomeninę veiklą, sukuria patrauklų šios taurios asmenybės portretą.


Leidimo metai: 1988

Leidejas: Vyturys

ISBN: 9785790003233

2.40€
Būklė: