Nijolė Dariūtė - Maštarienė - Darius ir Girėnas

Leidinyje, remdamasi S. Dariaus artimųjų bei jį pažinojusių asmenų pasakojimais, paties S. Dariaus rašytais ir kitokiais dokumentais, ano meto periodinėje spaudoje išsibarsčiusiais straipsniais, autorė supažindina su kai kuriais S. Dariaus ir S. Girėno gyvenimo epizodais.

Leidimo metai: 1991
ISSN: 5-417-02844-4
2.50€
Būklė: