Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas

Įstatymų dėl administracinių teisės pažeidimų uždavinys yra saugoti visuomeninę santvarką, nuosavybę, socialines ekonomines, politines ir asmenines piliečių teises bei laisves, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų teises bei teisėtus interesus, nustatytą valdymo tvarką, valstybinę ir viešąją tvarką, stiprinti teisėtumą, užkirsti kelią teisės pažeidimams, auklėti piliečius, kad jie tiksliai ir nenukrypdami laikytųsi Konstitucijos bei kitų įstatymų, gerbtų kitų piliečių teises, garbę ir orumą.

Leidimo metai: 2005

ISBN: 9955557613

4.00€
Būklė: