Lietuvos TSR istorija. I tomas. Nuo seniausių laikų iki 1917 metų

Šiame Lietuvos TSR istorijos tome, be bendrųjų žinių, keliama ir sprendžiama visa eilė svarbių lietuvių tautos istorijos problemų, tokių kaip lietuvių tautybės susidarymas, feodalizmo genezė, klasių kovos vystymasis, lietuvių tautos kultūros kilimas ir kiti.

Leidimo metai: 1986
0.50€
Būklė: