Polis De Kriuifas - Mikrobų medžiotojai

Tai knyga apie drąsius kovotojus su mirtimi, apie atkaklius ir viską pažinti trokštančius tyrinėtojus, kurie gyveno po jo; paprasta istorija apie nenuilstanti veržimąsi pažvelgti į naują fantastinį pasaulį, Visi šie tyrinėtojai ir kovotojai norėjo padaryti to pasaulio žemėlapį, Jiems teko eiti apgraibomis, daryti klaidas ir guostis tuščiomis viltimis. Daugelis pačių drąsiausių paaukojo gyvybes-buvo užmušti tų nepaprastai mažyčių žudikų, kuriuos jie tyrė,-ir nežinomais didvyriais pasitraukė į amžinybę. Mūsų laikais mokslo žmonės yra gerbiami. Jie sudaro svarbią visuomenės dalį, kiekviename mieste rasi jų laboratorijų, jų pasiekimai, nors dar ne visai užbaigti, skelbiami pirmuose laikraščių puslapiuose. Beveik kiekvienas studentas gali atsidėti mokslo darbams ir kaip mat tapti laimingu profesorium su kuklia alga jaukiame koledže.


Leidimo metai: 1960

Leidėjas: Valstybinė grožinės lietarūros leidykla

2.00€
Būklė: